WEBVTT 1 00:00:40.000 --> 00:00:50.000 Várkonyiné Utrata Judit ügyész 2 00:01:21.000 --> 00:01:31.000 Elek Margit tanácsvezető bíró